Проведе се IV-тата сесия на СПБ под патронажа на БАНИ

Проведе се IV-тата сесия на СПБ под патронажа на БАНИ

Проведе се IV-тата сесия на СПБ под патронажа на БАНИ

На 3 и 4 ноември 2012 год. в гр. Варна се проведе IV-тата сесия на Световния парламент на българите към Асоциацията на българите по света под патронажа на Българската академия на науките и изкуствата.
На сесията присъстваха представители на земляческите организации на българите от 28 държави.
По време на сесията са изслушани докладите на представителите на тези организации за живота, социалния и политически статус на българските общности в тези държави.
Въз основа на проведените дискусии се изготви Меморандум.
Меморандумът беше изпратен на Президента, Министър-председателя, Председателя на Народното събрание и на Министъра на Външните работи на Р България. Същият беше връчен в Брюксел и на Вицепрезидента на Р България, г-жа Маргарита Попова.

doc Виж меморандума