БАНИ - На 14 февруари 2013 г. се проведе Национална дискусия

На 14 февруари 2013 г. се проведе Национална дискусия

На 14 февруари 2013 г. се проведе Национална дискусия

На 14 февруари 2013 г. се проведе Национална дискусия на тема: „СЪВРЕМЕННИ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. КОНЦЕПЦИЯ ЗА НОВА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ КЪМ Р.МАКЕДОНИЯ“ , организирана от БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА (БАНИ), МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ- София (МНИ), АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА (АБС), ДВИЖЕНИЕ ЗА БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКО ПРИЯТЕЛСТВО (ДБМП).

След оживена дискусия на участниците, които бяха над 200 души се прие Предложение до Министър-председателя на Р България г-н д-р Бойко Борисов и Министъра на външните работи г-н Николай Младенов за решения на наболелите проблеми в междудържавните отношения на двете страни.

doc Виж предложението