Съединението е повод за размисъл, казва председателят на БАНИ акад. Григор Велев

Съединението е повод за размисъл, казва председателят на БАНИ акад. Григор Велев

Съединението е повод за размисъл, казва председателят на БАНИ акад. Григор Велев

Съединението е повод за размисъл, казва акад. Григор Велев в свой коментар във в. "Целокупна България" по повод отбелязването на 6 септември 1885 г. И продължава: "Именно на този паметен ден се осъществява съединението между Княжество България и Източна Румелия, което се превръща в един от най-големите празници на българската нация и българската държава в процесите на тяхното утвърждаване на Балканите и в Европа. Десетилетия след него българският обществен живот се раздира от партизански борби за надмощие, които доведоха до разделение на нацията.

Това се усети особено силно след 9 септември 1944 г., когато комунистическата партия наложи система на управление, основаваща се на класовата борба. Цветът на българската интелигенция беше погубен или репресиран, народът изпадна трайно в страхова психоза, от която до ден днешен не може да излезе. Днес в условията на тежка световна икономическа криза това разединение на нацията се оказва пагубно. През годините след промените около 2 млн. българи предпочетоха да живеят далеч от родината. Лишена от млада и жизнена сила и енергия, нацията се обезкръвява. Страната ни стана жертва на демографската криза и икономическия упадък. Всичко това ни кара да осъзнаем необходимостта от възраждане на идеите на вдъхновителите и осъществителите на Съединението, които издигнаха свещния девиз: „Съединението прави силата". Време е и днешните българи да се обединят около идеята за единство и съгласие за добруването на нацията. Тази висока кауза изисква осъзнати усилия от страна на политиците и цялата общественост."