БАНИ - Дописен член Дростой Стоянов стана най-младият професор в България

Дописен член Дростой Стоянов стана най-младият професор в България

Дописен член Дростой Стоянов стана най-младият професор в България

Дописният член на Българската Академия на Науките и Изкуствата (БАНИ) Дростой Стоянов стана най-младият професор в България и най-младият професор в историята на българската медицина. 33-годишният психиатър е новатор с широк мащаб. Той стана професор към катедра „Психиатрия и медицинска психология" на Медицинския университет в Пловдив като защити званието си пред 7-членно международно жури в състав: д-р Валентин Акабалиев, проф. д-р Мария Луиза Канеса Фигейра, проф. д-р Кенет Уилиам Мъсгрейв Фулфорд, проф. д-р Джовани Стангелини, проф. Андрю Грегъри Майлс, проф.  д-р Георги Иванов Попов и проф. д-р Надежда Петрова Маджирова. Обещаващият учен се представи с монографията „Личност, психоклимат и синдром на професионално изпепеляване. Ръководство за диагностика и превенция на бърн аут синдрома при здравни професионалисти", отпечатана през 2012 г.
Новоизбраният професор има зад гърба си 151 научни публикации. Той е автор и редактор на пет публикувани монографии, от които две в чужбина, и има участие в три учебника за студенти. Справката показва над 100 цитирания, от които 75 са регистрирани в Scolar Index.