БАНИ организира Първа национална конференция по молекулярна патология

БАНИ организира Първа национална конференция по молекулярна патология

БАНИ организира Първа национална конференция по молекулярна патология

Специални работни групи, включващи патолози, молекулярни биолози и генетици, ще координират своите дейности за проучване на молекулните промени в злокачествените тумори, за определяне на прогностичните и предиктивни фактори и избор на най-подходяща терапия за онкоболни пациенти. Това бе решено на кръгла маса в рамките на Първата национална конференция „Mолекулярна патология в онкологията". На 6 и 7 юни 2014 г. в Аулата на университетска болница "Св. Екатерина" се събраха специалисти от София, Плевен, Пловдив, Враца, Шумен, Варна и други градове на страната. Конференцията бe организирана от Българското дружество по патология, Сдружение "Молекулна генетика в медицината" и Научния център по медицина към Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ).

„Медицинската наука в световен мащаб се развива много бързо. Българските специалисти трябва да догонват своите колеги в по-развитите страни. Полза от колаборацията на различни специалисти ще има – и за науката, и за пациентите. Затова възнамеряваме да организираме такава конференция всяка година", обърна се към присъстващите лекари и лабораторни изследователи председателят на БАНИ акад. проф. д-р Григор Велев.
"Молекулярната патология е нова дисциплина, която дава надежда за по-успешно диагностициране и лечение на различните малигнени тумори чрез блокиране на функцията на молекулите, които участват в трансформацията на нормалната клетка в ракова. Определянето на тези мутирали молекули в отделния пациент и на факторите, които предвиждат влиянието на терапията върху тях е в основата на т.нар. персонализирана медицина", обясни акад. д-р Маргарита Каменова, началник на Клиниката по клинична патология в УМБАЛСМ „Пирогов", главен секретар на БАНИ и председател на организационния комитет на конференцията.Тя изтъкна, че молекулярната патология обединява усилията на различни специалисти, които работейки заедно могат да постигнат по-добри лечебни резултати. Акад. Каменова изнесе доклад на тема „Молекулярен подход в предстоящата класификация на мозъчните тумори".
Демонстрирани бяха най-модерни молекулярни технологии, с мултигенни тестове, които могат да разчетат панели и дори целия геном за изследване на мутации при онкологични заболявания и които вече се прилагат в българските лечебни заведения..