БАНИ - Излезе новия брой на сп. “Българска медицина”

Излезе новия брой на сп. “Българска медицина”

Излезе новия брой на сп. “Българска медицина”

Излезе от печат новият брой на сп. „Българска медицина", което се издава от Научния център по медицина на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). В него е представен обзор за специфични маркери, които се използват в клиничната трансплантационна практика на болницата в Щутгард., Германия. Автори на научния обзор са проф. Еберхард Виланд , акад. на БАНИ и д-р Мария Шипкова, дописен член на БАНИ.
Представена е и статията "Влияние на обема на туморната резекция върху екзекутивното функциониране и качеството на живот при пациенти с мозъчни тумори", изготвена от 7 специалисти от катедрите по неврохирургия и неврология на Медицинския университет в Пловдив. В рубриката „Коментар" е поместена статията „Медиацията в здравеопазването – един непознат начин за извънсъдебно решаване на спорове" от авторски колектив към университетска болница "Св. Георги" в Пловдив и Медицинския университет- Пловдив.
Сп. „Българска медицина" е включено в Index Copernicus International Journals Master List с висок индекс (ICV) на Thomson Reuters по отношение на научното си съдържание и библиографските показатели. Негов главен редактор е акад. проф.д-р Филип Куманов. Научен секретар на списанието е най-младият професор у нас – проф. д-р Дростой Стоянов. Материалите на всеки нов брой се качват на сайта на БАНИ.