БАНИ проведе симпозиум по епигенетика

БАНИ проведе симпозиум по епигенетика

БАНИ проведе симпозиум по епигенетика

Българската академия на науките и изкуствата проведе на 30 септември 2014 г. в аудитория №2 на Медицинския университет - София симпозиум на тема „Епигенетика с фармакогенетика на социално значими заболявания". Форумът бе посветен на 10-годишнината от възстановяването на академията.
Доц. д-р Румен Николов се спря на токсидромите и новите възможности на фармакогенетиката.
Акад. проф. д-р Надка Бояджиева, шеф на Катедрата по фармакология и токсикология в МУ–София и директор на Научния център по медицина на БАНИ, представи пред аудиторията от студенти и лекари лекция на тема „Епигенетика: роля за ранна диагностика, профилактика и лечение на социално значими заболявания". Специалистката постави акцент върху епигенетичните механизми при сърдечно-съдовите заболявания. Главен асистент д-р Мирослава Варадинова изнесе лекция за епигенетиката на някои психоактивни вещества, които се употребяват при лечението на шизофрения и биполярно разстройство.
В края на форума присъстващите млади изследователи обсъдиха бъдещите задачи на Младежкия научно-изследователски клуб към БАНИ.