БАНИ проведе научна конференция за най-новите клинични достижения при лечението на лекарствените зависимости

БАНИ проведе научна конференция за най-новите клинични достижения при лечението на лекарствените зависимости

БАНИ проведе научна конференция за най-новите клинични достижения при лечението на лекарствените зависимости

Българската академия на науките и изкуствата и Катедрата по фармакология и токсикология на Медицинския Университет – София организираха научна конференция на тема „Генетични, молекулярни и клинични достижения върху лекарствени зависимости". Форумът се проведе на 16 октомври 2014 г. в Анатомичната аудитория на Медицинския университет- София.
Акад. проф. д-р Надка Бояджиева говори за генетичните и молекулярни механизми на алкохолизма и опоидната зависимост.
Лекцията на акад. Маргарита Каменова представи молекулярно-биологичните методики при диагностиката на мозъчните заболявания.
Доц. д-р Юлия Раденкова представи клиничните достижения при лечението на лекарствените зависимости. Поставените въпроси възбудиха оживена дискусия.