БАНИ проведе симпозиум, посветен на Международния ден на патологията

БАНИ проведе симпозиум, посветен на Международния ден на патологията

БАНИ проведе симпозиум, посветен на Международния ден на патологията

С голям интерес от студенти и медици се посрещна организирания от БАНИ симпозиум, посветен на Международния ден на патологията, 5 ноември 2014 г. Форумът се проведе в деня на празника в аулата на университетска болница „Св. Екатерина" – София и мина под егидата на Международната асоциация на обществата по патология и лабораторна медицина.

Проф. д-р Гамзе Мокан Кузеи от Турция изнесе доклад на тема „Ефекти на HPV върху PAP-натривки и политика за скрининг". Преди презантацията си тя получи от акад. Григор Велев диплома си за академик на БАНИ. „Благодаря за високата оценка, надявам се научното ми сътрудничество с български учени да се развива", отбеляза акад. Кузеи. 
Акад. проф. д-р Надка Бояджиева изнесе лекция на тема„Стволови клетки в медицината". Дописен член проф. д-р М. Генова представи доклада си „Интегрирана диагностика на индолентни лимфоми". Акад. проф. д-р Добрин Свинаров запозна аудиторията с новите възможности на витамин D за профилактика и лечение на раково болни.