БАНИ - БЪЛГАРСКИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ФОРУМ ПОСВЕТИ ДЕКЕМВРИЙСКАТА СИ СБИРКА НА АКАД. ПРОФ. БОГДАН ФИЛОВ

БЪЛГАРСКИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ФОРУМ ПОСВЕТИ ДЕКЕМВРИЙСКАТА СИ СБИРКА НА АКАД. ПРОФ. БОГДАН ФИЛОВ

БЪЛГАРСКИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ ФОРУМ ПОСВЕТИ ДЕКЕМВРИЙСКАТА СИ СБИРКА НА АКАД. ПРОФ. БОГДАН ФИЛОВ

Българският исторически форум към Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) посвети сбирката си през декември на научната, изследователска, обществена, политическа и държавна дейност на акад. проф. Богдан Филов. Форумът се състоя на 11 декември 2014 г. от 18:00 ч. в семинарната зала на академията "Акад. Емил Александров", която едва побра желаещите да чуят презантациите.
Главният секретар на БАНИ акад. Маргарита Каменова разказа за семейната среда и научните постижения на акад. Б. Филов. Учи класическа филология, археология и римска история в Германия (Вюрцбург, Лайпциг и Фрайбург), специализира в Бон, Париж и Рим. По време на войните (1912-1913 г. и 1915-1918 г.) предприема три продължителни научни пътувания в Източна Тракия, Беломорието, Врадарска Македония и Поморавието. Разкрива и спасява много паметници на културата. Прави разкопки и проучвания н софийските църкви „Св. София" , „Св. Георги" и Боянската църква. По-късно проучва и обнародва богатия могилен тракийски некропол при село Дуванлий до Пловдив и куполните гробници при Мезек край Свиленград. Участва във всички международни конгреси по византология. Организира IV-тия византоложки конгрес, проведен в София през 1934 г. През 1937 г. става председател на Българската академия на науките, която преобразува в Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) с две отделения – „Наука" и „Изкуство". Стана ясно, че акад. Филов е членувал в три престижни археологически института – в Берлин, Виена и в Руския императорски археологически институт в Цариград.. Талантливият учен е бил дописен член на 10 академии и дружества – Пруската академия на науките в Берлин, Баварската академия на науките в Мюнхен, Славянския институт "Н. Кондаков" в Прага, Археологическото дружество на Унгария в Будапеща, Комитета за византийски проучвания в Ню Йорк и др.

Акад. Филов е бил доктор Хонорис Кауза на университетите в Атина, Берлин, Падуа и Кралския университет в Будапеща. Той е основател и член на Съюза на българските учени, писатели и художници. Като министър на просвещението (1938-1942 г.) прокарва политика за по-широко преподаване на българската история в училище. Създава Патриотично-спортната творческа организация „Бранник" сред учащата младеж. Има много законодателни инициативи за укрепване и развитие на музейното дело и запазване на старините. В този период се провежда мащабно строителство и разкриване на основни училища и гимназии, включително в „новите земи" (само в Южна Добруджа се построяват 400 училища), Висше Техническо училище в София, строителство на Народната библиотека и др.

Председателят на БАНИ акад. проф. д-р Григор Велев направи исторически преглед на събитията през 30-те години наминалия век и назначаването на акад. Богдан Филов за министър-председател от цар Борис III. Той се спря на сложната обстановка по границата на България с Румъния, където в бойна готовност чакали 1 млн. немски войници. Българското правителство било пред дилемата към кого да се присъедини – към Антантата или към Тристранния пак. В крайна сметка надделява предложението на Германия – да върне на България Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Западните покрайнини. На 1 март 1941 г. българският министър-председател Богдан Филов подписва във Виена договор за присъединяването на България към Тристранния пакт. Установява се българска администрация във Вардарска Македония, източният дял на Егейска Македония, Западна Тракия, Западните покрайнини и Поморавието. На 13 декември 1941 г. под натиска на Германия правителството на Филов обявява „Символична война" на САЩ и Великобритания, която завършва с тежки въздушни удари на съюзниците над София и други градове през 1943-1944 г. След смъртта на цар Борис III на 28 август 1943 г. Богдан Филов изпълнява функцията на регент на малолетния цар Симеон II, а малко по-късно влиза в избрания от 25-тото Обикновено народно събрание Регентски съвет. След Деветосептемврийският преврат Филов получава смъртна присъда от т. нар. Народен съд заедно с останалите регенти, министри и депутати, която е изпълнена на 1 срещу 2 февруари 1945 г. Имуществото му е конфискувано, а научните титли – отнети.
Акад. Богдан Филов е реабилитиран научно на сесия на Археологическия институт през март 1990 г. Присъдата на народния съд е отменена с решение № 172 на Върховния съд от 26 юни 1996 г.