БАНИ - СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕДСТАВИХА МЕДИЦИНСКИ НОВОСТИ НА ГАСТРОФОРУМ ВЪВ ВАРНА

СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕДСТАВИХА МЕДИЦИНСКИ НОВОСТИ НА ГАСТРОФОРУМ ВЪВ ВАРНА

СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕДСТАВИХА МЕДИЦИНСКИ НОВОСТИ НА ГАСТРОФОРУМ ВЪВ ВАРНА

Водещи български лекари взеха участие в Гастрофорум, който се проведе във Варна от 27 до 29 ноември 2014 г. Организатори на събитието бяха Клиника по хепатогастроентерология към УМБАЛ "Св. Марина», МУ– Варна и Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) с председател на организационния комитет акад. проф. д-р Искрен Коцев.
На форума бяха представиени 50 доклади, обхващащи голяма част от заболяванията на гастроинтестиналния тракт и чернодробно-панкреатичната нозология с акцент върху новостите в тях. Изнесената научна информация включваше превенцията на редица заболявания, нови модерни методи на диагностика, като въвеждането на капсулна ендоскопия (д-р Милко Мирчев), въвеждането на биомаркери за диагноза, прогноза и предикция на карциномите на ГИТ, нови методи на лечение на възпалителната болест на дебелото черво (IBD), на болестта на Крон , на вирусните хепатити и др.

През първия ден бяха представени доклади за болести на хранопровода, включващи както чести нозологии като ГЕРБ, Баретов хранопровод и карцином (акад. Искрен Коцев, доц. д-р Мария Атанасова, д-р Ангел Коцев, член наблюдател на БАНИ), така и рядко наблюдавания еозинофилен езофагит, изискващ специална насоченост за диагностицирането и лечението (акад. Коцев). След края на сесията председателят на БАНИ акад. Григор Велев изнесе доклад на тема „Българската национална идея и българските национални идеали".

Вторият ден на форума бе посветен на болестите на стомаха, тънкото и дебелото черво, различните видове хепатит. Акад. М. Каменова представи доклад на тема "Молекулярната патология навлиза в диагностиката на колоректалния рак". Интерес предизвикаха докладите за инфекцията с Helicobacter pylori и МАЛТ-лимфоми (д-р Миглена Стамболийска), възможностите за предпазване от КРК, дивертикуларната болест (акад. Искрен Коцев), язвения колит (д-р Антония Атанасова), болестта на Крон (д-р А. Георгиева, акад. проф. д-р Искрен Коцев), поведение при кървене от ГИТ (д-р М. Мирчев). Бяха представени нови данни и възможности за диагноза на глутеновата ентеропатия (д-р Лили Грудева), за болестта на Whipple (д-р Диана Ганчева), за болестта на Gaucher (доц. д-р Мария Атанасова).

Презантациите през последния ден на форума бяха посветени на хепатологияга и ехографските изследвания при болестите на панкреаса. С доклади се представиха акад. проф. д-р И. Коцев ,д-р Д. Дукова, доц. д-р Мария Атанасова, д-р Камен Иванов, д-р М. Василев, доц. д-р Ивайло Въжаров и др.
В рамките на конференцията се състоя симпозиум на MSD на тема „MSD и гастроентерологията и хепатологията".
Конференцията се проведе в чудесните условия предоставени от хотел "Палас" в курортен комплекс „Слънчев ден". Участващите 140 лекари гастроентеролози и хепатолози от цялата страна освен с богатата научна информация се насладиха и на последните слънчеви дни за тази година на черноморския бряг.