БАНИ - Излезе новата книжка на сп. "Летописи"

Излезе новата книжка на сп. "Летописи"

Излезе новата книжка на сп. "Летописи"

Излезе първата за тази година книжка на „Летописи на Българската академия на науките и изкуствата". В нея е представен новият главен редактор на списанието – историкът Георги Владимиров, дописен член на БАНИ. Досегашният главен редактор акад. Миладин Апостолов е избран за председател на Редакционния съвет.

Георги Владимиров е „доктор по история" на тема „Дунавска и Волжска България – формиране и промяна на културните модели (VII-XIвек)". Автор е на 6 монографии и над 80 научни статии. Съавтор е с проф. Пламен Павлов, на изследването „Златната Орда на българите"., автор и съредактор на том II от поредицата „Българска национална история". Д-р Владимиров е носител на много национални и международни награди, след които Годишната награда за високи научни постижения на Съюза на учените в България (2009 г.) и Грамота за научно-приложен принос в областта на волжкобългарското културно наследство, Международната награда "Проф. Франсиско Герра" за млад учен с приноси в историята на медицината и др.

Списанието представя тържественото честване на 10-годишнината от възстановяването на БАНИ, което се състоя на 7 ноември 2014 г. в парк-хотел "Москва". Има информация и за Петата сесия на Световния парламент на българите към Асоциацията на българите по света (1-2 ноември 2014 г.).

В броя е публикувано интервю на акад. Миладин Апостолов с Александър Гарановски –председател на българския район Тараклия в Република Молдова. Любителите на музиката могат да прочетат изключително любопитният материал на акад. Атанас Куртев "Космични прозрения и вселенска символика в последната соната на Скрябин". Публикувана е реценцията на доц. д-р Пенка Иванова за книгата "Войводи и четници от Македония" от Крум Михайлов.