Академик на БАНИ е член на колектив, спечелил проект към Националните институти на здравето на САЩ

Академик на БАНИ е член на колектив, спечелил проект към Националните институти на здравето на САЩ

Академик на БАНИ е член на колектив, спечелил проект към Националните институти на здравето на САЩ

Академик проф. д-р Надка Бояджиева, дмн, директор на центъра по медицина към БАНИ е член на колектив, спечел нов проект към Националните институти на здравето на САЩ в област „Сancer research". Проф. Бояджиева работи като гост-професор в центъра за ендокринни изследвания към Rutgers University, Ню Джърси, САЩ съвместно с проф. д-р Дипак Саркар – директор на Центъра от 20 години.
През последните 12 години те създадоха иновации в областта на лечение на ракови заболявания чрез стволови клетки. Проф. Бояджиева самостоятелно диференцира бета-ендорфинови невронални клетки от стволови клетки и заедно с екип от докторанти ги проучиха с цел потискане на експериментална туморогенеза. В хода на изследванията върху различни видове рак те установиха, че след трансплантация на бета-ендорфинови неврони се увеличава активността на NK cells (клетки, естествени убийци на бактерии, вируси, туморни клетки и др.) и се потиска развитието на различни експериментални тумори, като рак на простатната жлеза, тумори на гърда, черен дроб. Колективът с академик Бояджиева установи, че трансплантирането на бета-ендорфиновите неврони потиска метастазирането на някои от посочените тумори. Посочените факти са публикувани в значими американски списания и получиха стотици цитирания. Признанието на техните изследвания се получи чрез новия грант (конкурсен научно-изследователски проект), който спечелиха и ще продължат изследванията в направление терапия със стволови клетки на ракови заболявания и проучвания върху епигенетични механизми в канцерогенезата.