БАНИ - АКАД. ПРОФ. Д-Р КРАСИМИРА ЯКИМОВА ПРЕДСТАВИ НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ПОВЛИЯВАНЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА

АКАД. ПРОФ. Д-Р КРАСИМИРА ЯКИМОВА ПРЕДСТАВИ НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ПОВЛИЯВАНЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА

АКАД. ПРОФ. Д-Р КРАСИМИРА ЯКИМОВА ПРЕДСТАВИ НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ПОВЛИЯВАНЕ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА

На 18 март 2015 г. в аудитория № 3 на Медицинския университет - София се състоя поредната работна среща-дискусия на „Българския лекарски форум", която се организира от Българската академия на науките и изкуствата и Катедрата по фармакология и токсикология на МУ-София. Темата бе „Нови тенденции на повлияване на телесната температура" с гост-лектор академик проф. д-р Красимира Якимова, дмн. Модератор на дискусията бе академик проф. д-р Надка Бояджиева, дмн.
Акад. проф. д-р Якимова сподели с присъстващите лекари, медицински специалисти и студенти новости в следните направления:
1. През последните години е доказана ролята на рецептори за различни невротрансмитери в мозъка (преоптична област/преден хипоталамус) при регулацията на баланса между топлочувствителните и студочувствителните неврони и включването на терморегулаторните ответни реакции за топлопродукция, загуба или съхранение на топлина;
2. Съвременни изследвания на колектива на проф. д-р Якимова документират за първи път в литературата ролята на рецепторите за гама-аминомаслена киселина (ГАМК) в регулацията на невроналната термочувствителност и на температурата в човешкото тяло;
3. Нови лекарства с влияние върху ГАМК са изследвани с възможност за приложение при пациенти с повишена телесна температура (хипертермични синдроми), която не се повлиява от познатите ни лекарства от групата на ненаркотичните аналгетици и антипиретици;
4. Съществува взаимодействие между различни невротрансмитери в мозъка в регулация на невроните, отговорни за топлопродукция и топлоотдаване и поддържане на температурния баланс в човешкия организъм;
5. Съвременна апаратура, съчетана с имунохистохимични и флуоресцентни методи, доведе до прогрес в изучаване на механизмите на терморегулация: работа върху изолирани неврони и запис на промените в тяхната функция като топлочувствителни, студочувствителни или температурнонечувствителни.
Студенти зададоха различни въпроси: за серотониновия синдром и нарушената терморегулация; за рисковете при употреба на психотропни средства - невролептици или антидепресанти за нарушение на температурния баланс; за ефектите на диазепама при терморегулацията и др. Акад. проф. д-р Якимова отговори изчерпателно на всички въпроси.