БАНИ и Катедрата по фармакология и токсикология към МУ–София проведоха творческа литературна среща за лекари и студенти по медицина

БАНИ и Катедрата по фармакология и токсикология към МУ–София проведоха творческа литературна среща за лекари и студенти по медицина

БАНИ и Катедрата по фармакология и токсикология към МУ–София проведоха творческа литературна среща за лекари и студенти по медицина

а 25 март 2015 г. от 17.00 ч. в аудитория №3 на Предклиничен медицински център в Медицинския университет – София се проведе творческа литературна среща на лекари и студенти от МУ – София. Тази първа среща бе организирана от Центъра по медицина към БАНИ и Катедрата по фармакология и токсикология на Медицинския факултет и бе посветена на 22 март – Първият ден на пролетта и на 7-ми април – Денят на здравния работник.

На срещата авторски стихове и разкази представиха академик проф. д-р Надка Бояджиева, дмн – Директор на Научен център по медицина към БАНИ; гл. ас. Павлина Гатева, дм и гл. ас. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, дм – Медицински факултет. Със свои произведения участваха и следните студенти от Медицинския университет – София: Йоанна Маринова – ІІІ курс медицина, Георги Галев – ІІ курс медицина; Ваньо Везиров – ІІ курс медицина; Диян Ганев – І курс медицина.

Председател на журите бе д-р Евгени Харитов – асистент в Медицински факултет на МУ – София и чл. наблюдател на БАНИ и с опит във филми на Киноцентъра. Ето и членовете на журито:
Денис Христов – артист, завършил НАТФИЗ; Николета Кукова – студентка от ІІ курс дентална медицина; Камелия Богданова – медицински инспектор, с дългогодишен опит в Киноцентъра.

По решение на журито всяко представено стихотворение и разказ има своята голяма значимост. Проф. д-р Надка Бояджиева, дмн от името на БАНИ и Катедрата по фармакология и токсикология награди участниците в конкурса с нейната книга – тип енциклопедия „Лекарства за детето". Журито беше наградено също с книга на проф. д-р Надка Бояджиева и д-р Теодора Ханджиева-Дърленска „Затлъстяване и молекулярни механизми".

Участниците в тази първа творческа литературна среща излязоха с решение да сформират "Tворчески литературен форум на лекари и млади медици", който да се събира един път месечно през пролетния и есенния семестър на академичната учебна година. Дейността на форума ще се организира от екип: проф. д-р Надка Бояджиева, д-р Евгени Харитов и студентът Ваньо Везиров – МУ – София, чл. на Академичния клуб на студентите-изследователи към БАНИ.