БАНИ - Медицински научен форум на тема: „Молекулярни и генетични механизми на остеопороза"

Медицински научен форум на тема: „Молекулярни и генетични механизми на остеопороза"

Медицински научен форум на тема: „Молекулярни и генетични механизми на остеопороза"

Поредният медицински научен форум на тема: „Молекулярни и генетични механизми на остеопороза"се проведе на 15.04.2015 г. от 17.30 ч. на улица „Здраве" №2, София.
Лектор по темата бе академик проф. д-р Надка Бояджиева, дмн и Ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология на Медицински факултет, МУ – София
Основните направления с новости по темата са следните:
  1. Остеопороза е заболяване на костната система, което обхваща над 800 000 българи, повечето са жени (2/3) и милиони хора по света. Това е процес на намаляване на костната тъкан, наличие на пори, които прогресивно се увеличават и това нарушава стабилността на костите. Костите стават лесно чупливи. Съвременни факти показват, че се увеличава броят на лекарство-активирана остеопороза под влияние на хормонални лекарства (глюкокортикостероиди или тиреоидни хормони), някои противотуморни лекарства и др. Тези форми на остеопороза протичат по-тежко при мъжете, защото липсват естрогенни хормони, които запазват костите при жените.
  2. Молекулярните механизми са свързани с регулация на баланса между остеокласти и остеобласти. Водеща роля играят протеините от група SОХ (SОХ5, SОХ6 и SОХ9) в образуване на костни клетки от мезенхимални стволови клетки. Различни цитокини, протеини, регулиращи клетъчна апоптоза имат роля в механизми на остеопороза. Инфекциозни болести на костите също са рискови за по-бързо развитие на остеопороза.
  3. Различни гени вземат участие в регулация на функцията на остеобласти и остеокласти. Доказани са мутации на гени, които са свързани с унаследяване на ранно развитие на остеопороза. Доказателства от различни клинични изследвания на фамилии (основно при жени) документират унаследеност на остеопороза. Най-чести мутации отговорни за остеопороза са за следните гени:
  4. (RANK) receptor activator of nuclear factor κ B;(RANKL) RANK ligand; (OPG) osteoprotegerin;
  5. (CBFA1) core-binding factor 1; (PPARγ) Peroxisome proliferator-activated receptor γ; (BMP2/4) bone morphogenic proteins 2 and 4; (TGFβ) transforming growth factor β; (IGF1) insulin-like growth factor 1; (LRP5/6) lipoprotein receptor-related proteins 5 and 6; (SOST) Sclerostin; (CLCN7) chloride channel 7; (TCIRG1) T-cell immune regulator 1; (CATK) Cathepsin K. (CTR) Calcitonin receptor; (AR) angrogen receptor gene.
  6. Рискът от остеопороза е по-голям за жените на възраст след 55 г. (период на менопауза). Липсата на естрогенни хормони е свързана с бързо развитие на остеопороза.
  7. Новости в ранна диагноза на остеопороза се дискутираха по време на форума. Новости в лечението на заболяването бяха съобщени от лектора.
  8. Присъстващите зададоха въпроси, на които лекторът отговори изчерпателно.