Проведе се пролетната сесия на Общото събрание на БАНИ

Проведе се пролетната сесия на Общото събрание на БАНИ

Проведе се пролетната сесия на Общото събрание на БАНИ

Председателят на Общобългарския комитет „Васил Левски" Васил Василев стана Доктор Хонорис кауза на Българската академия на науките и изкуствата, съобщиха за агенция „Фокус" от БАНИ. Видният журналист и общественик получи диплома си днес от председателя на БАНИ акад. проф. д-р Григор Велев на церемония по време на пролетната сесия на Общото събрание на академията. която се състоя на 25 април 2015 г. в киносалона на столичната Военномедицинска академия. „Благодаря за оказаното доверие. Надявам се, че заедно ще можем да помогнем на Отечеството ни да излезе от тресавището, в което се намира", каза в емоционалното си обръщение Василев.

Събранието бе открито по традиция с изпълнения на Академичния хор „Гусла" под диригентството на акад. Валентин Бобевски. Гусларите изпяха химна на Р България, химна на Обединена България „Шуми Марица", Химна на БАНИ „Върви, народе възродени", както и химните на българите, живеещи в Северна Добруджа, Западните покрайнини, Вардарска и Егейска Македония, Беломорска Тракия.

На тази сесия в БАНИ бяха приети общо 43-ма нови членове. Сред новоприетите академици са известният изкуствовед и музиколог проф. д-р Стефан Лазаров, проф. Сашо Драганов – автор на много изобретения и патенти в областта на индустриалния дизайн, талантливият фолклорен композитор, педагог и музикант Тодор Стоянов, телевизионният режисьор и продуцент Магърдич Халваджиян и др. Дописни членове на БАНИ станаха Месемврийският епископ Йаков, композиторът проф. Марин Вълчанов, джаз певецът Васил Петров, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, юристът проф. д-р Огнян Стамболиев, д-р Димитър Димитров – директор на УМБАЛ „Св. Анна" – София, кардиохирургът доц. д-р Владимир Данов, известният гръден хирург доц. д-р Емил Аструков, специалистката по история и археология д.и.н. Олга Радова от Молдова, скулпторът Георги Радулов от Русе и др. Дипломи за член наблюдатели взеха д-р Силвия Бакалова от НСА, д-р Павлина Гатева и д-р Теодора Дърленска от Медицинския университет – София, кинорежисьорът Огнян Сурдолов и др.

Участниците в събранието бяха запознати предварително с отчетния доклад за извършената работа на отделенията при БАНИ през 2014 г. По време на събранието се прожектираха слайдове със синтезирана информация за направеното през миналата година. Бяха припомнени двете научни конференции, организирани съвместно със Сръбската кралска академия на науките и изкуствата ("Личност и общество: предизвикателствата на промяната" и "Иновационно поведение, предприемачество и устойчиво развитие"); Научно-практическата конференция "Извънкласна културно-образователна дейност в училищата на Столична община",организирана съвместно със Синдиката на българските учители; научните конференции "Новости при лечението на тиреоидните заболявания" с лектори акад. проф. д-р Самуил Рефетов и акад. проф. д-р Боян Лозанов и "Генетични, молекулярни и клинични достижения върху лекарствени зависимости", организирана съвместно с Катедрата по фармакология и токсикология на МУ-София; Първата национална конференция "Молекулярна патология в онкологията" с председател акад. Маргарита Каменова; симпозиумът "Съвременни достижения на фармакотерапията на социалано значими заболявания", организиран съвместно с Катедрата по фармакология и токсикология на МУ-София и др. Главният секретар на БАНИ акад. Маргарита Каменова изтъкна, че най-голяма активност през годината са имали членовете на Научния център по медицина. В началото на 2014 г. Научният център по медицина към БАНИ внесе предложение до здравния министър д-р Таня Андреева за съвременна Национална стратегия за развитието на гериатричната помощ в България и създаване на Консултативен съвет по гериатария към МЗ. В правомощията на Консултативния съвет влиза програма за специализацията и обучението по геронтология и гериатрия, координация на учебните структури, създаването на мрежа от геронтологични центрове към многопрофилните болници, съдействие на общините и пациентските организации.
През април 2014 г. БАНИ скрючи 5-годишен договор за сътрудничество със Сръбската кралска академия на науките и изкуствата. Съвместно с Българската асоцияция по невросонология и мозъчна хемодинамика бяха учредени и стипендии на петима млади лекарли от Македония.
На събранието бяха отбелязани и редовните заседания на Българския исторически форум към БАНИ, на които са представени лекции по случай 1000-годишнината ог смъртта на цар Самуил, Ньойския договор, държавниците Стефан Стамболов и акад. Богдан Филов, и др. На събранието бяха припомнени многобройните спектакли на Театъра на словото към БАНИ, представени в Културния институт "Красно село" – за Симеон Радев, Любен Каравелов, Стефан Л. Костов, Александър Балабанов, Асен Белковски, Атанас Далчев, Захарий Стоянов, Пейо Яворов и др. Място в доклада са намерили и организираните от Българския граждански форум към БАНИ кръгли маси: „А сега накъде?", „Словото" и др. Към издателската дейност на академията спада издаването на списанията „Българска медицина" и „Икономически преглед", „Алманах" на Научния център по медицина, продължава издаването на електронните вестници „Целокупна България" и „Глас на българите в Македония". Членове на БАНИ реализираха многобройни предавания на обществено-исторически , здравни и културно-просветни теми по телевизия СКАТ, "Евроком" и др.
През май 2014 г. БАНИ, Асоциацията на българите по света и Световния парламент на българите изпратиха до държавни институции декларация с 12 искания, които бяха приети от делегатите на Втория Велик Събор на българите, проведен във Варна на 1-3 ноември 2013 г. В документа залегна искането за отмяна на указите, с които се отнема българското гражданство на българи, живеещи във Вардарска и Егейска Македония, Западна Тракия и Западните покрайнини през 1945 г. и 1952 г. Сред другите искания в декларацията бяха българското правителство да подкрепи решително образователните потребности на новата българска емиграция през последните 20 години; да бъде решен дефинитивно въпроса за статута на Западните покрайнини; да се открият български консулства в Молдова, Румъния и други страни; да се преоцени позиция по искането на мюфтийството за т. нар. вакъфски имоти, тъй като този въпрос е приключен още през 1905 г.

На 1 и 2 ноември 2014 г. под ръководството на БАНИ във Варна се проведе поредното заседание на Световния парламент на българите. На 27 ноември 2014 г. в зала "Света София" на Народното събрание Академичен хор „Гусла" изнесе концерт, на който представи песните от диска към книгата „Бойните маршове за честта и славата на България", издание на агенция „Фокус".

Акад. проф. д-р Георги Маринов представи финансовия отчет за 2014 г.

Членовете на БАНИ се запознаха с план-програма за 2015 г. Вече са реализирани някои научни симпозиуми: "Болест на Алцхаймер: молекулярно-генетични механизми и съвременно лечение", "Съвременни достижения впрофилактиката и лечението на тиреоиднизаболявания", "Съвременни достижения върху вирусите на СПИН и ЕБОЛА". От началото на годината са представени и лекции в рамките на сбирките на Българския исторически форум към БАНИ : „Геноцидът на българите в Османската империя", „Народният съд – поуките на историята", „Васил Левски –човекът извън своето време", „70 години от Дравската епопея" и др. През април т. г. бяха проведени и две кръгли маси: „Медийна грамотност" и „Ценности, общество и медии". Българският граждански форум проведе среща във връзка със 130-годишнината от рождението на Асен Златаров, а Театърът на словото изнесе спектакли, посветени на живота и творчеството на Гео Милев, Тодор Влайков, Чудомир и Николай Лилиев. Все по-голяма популярност сред зрителите печели предаването „Електрокардиограма" по телевизия „Евроком", което се води от акад. проф. д-р Надка Бояджиева.

Предстои да се проведат няколко научните симпозиуми PREVIEW" (20 май) и "Бъбречният фактор в патогенезата на хипертоничната болест" (21 май - лектор:проф.д-р Фридрих Луфт), Научна конференция на младите учени към БАНИ в рамките на Международeн конгрес ( юни), Научен семинар за обучение на докторанти и студенти на тема „ Новости в ендокринологията", Сателитен симпоизум на БАНМХ и БАНИ с международно участие "Иновации в медицината" (4 октомври 2015 г.- хотел Кемпински), Научна работна среща на тема „Фармакотерапия в дерматология: новости и молекулярно-генетични методи" (11 ноември 2015), Научна конференция„ България в ЕС: втори индикативен период" и др. В началото на октомври ще бъде открита и есенната сесия на Българския медицински форум към БАНИ по време на която ще бъдат представени темите „ Фармакологични и токсикологични изследвания и новости за терморегулация" , „Серотонинов синдром", „Съвременни подходи в диагностика, прогноза и предикция на гастроинтестинални тумори" и др.

Предложението БАНИ да се трансформира от академия за частна полза в академия за обществена полза бе прието с пълно единодушие. „Вярвам, че в бъдеще БАНИ ще има възможност да получава държавна субсидия по някои проекти, както и да участва в конкурси, без да бъде дискриминирана", каза в словото си акад. Григор Велев. Той припомни, че през миналата година 13 проекта, изготвени от членове на БАНИ не са били допуснати до конкурса на МОН, тъй като е било поставено дискриминационно ограничение да бъдат одобрявани само проекти на държавни университети и на БАН.