Асоциацията на студентите изследователи към БАНИ и Студентският съвет на МУ-София организираг International Biomedical Conference – Sofia 2015

Асоциацията на студентите изследователи към БАНИ и Студентският съвет на МУ-София организираг International Biomedical Conference – Sofia 2015

Асоциацията на студентите изследователи към БАНИ и Студентският съвет на МУ-София организираг International Biomedical Conference – Sofia 2015

На 27 април 2015 г. се проведе първото заседание на Организационния комитет на International Biomedical Conference – Sofia 2015. Срещата протече в активен диалог и множество предложения за оптимизиране работата на комитета. Представяне на идеята беше направено от Спас Керимов, ОС President. „Ние дълбоко вярваме, че научните форуми са насъщни събития за развитието и усъвършенстването на всеки студент готов да развива, демонстрира и реализира идеите и стремежите си.
Тласнати от тези разсъждения, група студенти, членове на различни организации решихме, че трябва да привнесем тази необходимост сред възможностите на студентите като създадем International Biomedical Conference – Sofia 2015", изтъкна Керимов.

Организатори на International Biomedical Conference – Sofia 2015 са: Асоциацията на Студентите Изследователи (АСИ) – Младежкото представителство на Българската Академия на Науките и Изкуствата (БАНИ) и Студентският Съвет на Медицински университет – София