БАНИ - Акад. Владимир Пилософ запозна лекари и студенти със съвременната диагностика и лечение на вродените сърдечни заболявания при децата

Акад. Владимир Пилософ запозна лекари и студенти със съвременната диагностика и лечение на вродените сърдечни заболявания при децата

Акад. Владимир Пилософ запозна лекари и студенти със съвременната диагностика и лечение на вродените сърдечни заболявания при децата

Лекари и студенти участваха в работата на поредната дискусия в рамките на „Български лекарски форум", състоял се на 29.04.2015 г. от 17.30 ч. в аудитория №3 на Медицински факултет, МУ – София. Гост и лектор бе академик проф. д-р Владимир Пилософ, дмн, педиатър. Тема на лекцията беше: „Вродени сърдечни заболявания: съвременна диагностика и лечение". Модератор на форума бе академик проф. д-р Надка Бояджиева, дмн, директор на Научния център по медицина към БАНИ.

Академик проф. д-р Владимир Пилософ изтъкна, че значима част от диагностицираните вродени сърдечни малформации при децата се проявяват още през първият месец след раждането. Много често през първата седмица и това изисква точна диагноза и навременно лечение. Причините за тези сърдечни малформации са свързани с увреждане през периода на ембрионално и фетално развитие. Най-важен период е до 13-та седмица, когато ако има влияние с вещества, лъчелечение или инфекция може да се увреди развитието на всяка част на сърцето. Сред инфекциите с доказан вреден ефект върху сърцето е рубеола и някои вирусни инфекции. От 1000 живородени деца между 8-10 имат вроден порок на сърцето. За България това прави между 700-750 новородени за година.
Академик Пилософ приведе нови факти за периодите на развитие на сърцето. При нарушение на този процес могат да се получат различни усложнения: клапни изменения, нарушения в аортата, в отделните кухини на сърцето, в проводната система на сърцето и др.
Специалистът изтъкна, че съвременната медицина позволява ранна диагноза на вродените сърдечни аномалии, която може да се осъществи с помощта на съвременна апаратура след 20-та седмица на развитие на зародиша.
Лечението на сърдечните аномалии изисква участие на екип от лекари-кардиолози, хирурзи и педиатри. Три основни направления на хирургични корекции на сърце са най-чести: анатомични корекции, физиологични корекции и палиативни корекции.
Проф. д-р В. Пилософ илюстрира хирургични подходи и тяхната ефективност за лечение на най-честите вродени сърдечни аномалии. Той подчерта, че в лечебния процес участват различни специалисти – хирурзи, кардиолози, педиатри и др. Част от новите техниките са „микро"-хирургични.
Студенти и лекари зададоха въпроси, свързани с роля на унаследяването при вродените сърдечни заболявания. В дискусията се съобщи за сърдечни детски болести, дължащи се на генни мутации. Риск за детското сърдечно здраве крият и фактори на околната среда, ранната хипертония при деца и др.