БАНИ - Акад. проф. д-р Екатерина Титянова изнесе две публични лекции в Белградския университет

Акад. проф. д-р Екатерина Титянова изнесе две публични лекции в Белградския университет

Акад. проф. д-р Екатерина Титянова изнесе две публични лекции в Белградския университет

Акад. проф. д-р Екатерина Титянова изнесе две публични лекции в областта на неврологията на 4 и 5 май 2015 г. в столицата на Р Сърбия Белград. Тя бе гост-лектор по покана на Медицинския факултет на Университета в Белград.

Лекциите бяха посветени на социално значими проблеми – класификация на стенозите на сънните артерии и възможностите на обемния (три- и четриизмерен) ултразвук за изобразяване на мозъчните структури и тяхната патология. Те бяха изнесени в аудиторията на Белградския университет и в Университетската клиника по неврология на Медицинския университет.
През последните две години се развиват активни контакти между България и Сърбия в областта на науката и медицината. В началото на 2014 г. Българската академия на науките и изкуствата и Сръбската кралска академия на науките и изкуствата подписаха 5-годишен договор за сътрудничество, в който се предвиждат съвместни изследователски и образователни дейности, организиране на семинари, конференции, симпозиуми и работни групи, културен обмен и др.