БАНИ - Акад. проф. д-р Лилия Райчева бе удостоена с почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски”

Акад. проф. д-р Лилия Райчева бе удостоена с почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски”

Акад. проф. д-р Лилия Райчева бе удостоена с почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски”

Академик проф. д-р Лилия Райчева бе удостоена с Почетен нагръден знак „Св. Климент Охридски" – първа степен.
Предложението за награждаването й е на Факултетния съвет на Факултета по журналистика и масова комуникация във връзка с цялостната й научноизследователска и преподавателска дейност.

Проф. Лилия Райчева е преподавател в Катедра „Радио и телевизия" на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Била е хоноруван преподавател в УНСС, Бургаския свободен университет, Варненския свободен университет и Икономическия университет във Варна. Била е гостуващ преподавател в редица университети в САЩ. Автор на книги, проекти и публикации по проблемите на телевизията в България и чужбина.

В периода 2005-2008 г. е представител на България и член на Постоянния комитет по трансгранична телевизия към Съвета на Европа, Страсбург, Франция. От 2001 до 2008 г. е член на Съвета за електронни медии. Работила е като сценарист, режисьор и телевизионен продуцент.

Акад. Райчева е създател на популярното телевизионно състезание „Минута е много", излъчвано по БНТ в периода 1980-2011 г.

Корифейката по телевизионна журналистика видимо развълнувана благодари за високото отличие. Тя отбеляза, че е изключително радостна, че получава наградата точно в 272-ра аудитория на СУ "Св. Кл. Охридски", в която преди години е писала своята кандидат-студентска работа.