БАНИ - Представители на Българската академия на науките и изкуствата бяха отличени на международна конференция н Банкок

Представители на Българската академия на науките и изкуствата бяха отличени на международна конференция н Банкок

Представители на Българската академия на науките и изкуствата бяха отличени на международна конференция н Банкок

Българската академия на науките и изкуствата бе представена от акад. проф. д-р Лилия Райчева и дописен член доц. дсн Добринка Пейчева на Международната мултидисциплинарна академична конференция OASIS, която се проведе от 5 до 7 юли 2015 г. в Банкок, Тайланд.

Темата на конференцията бе „Насърчаване на глобалния прогрес и на водещите академични изследвания в сферата на духовността и модерното общество". Учени от 38 държави взеха участие в четирите секции на конференцията: "Образование", "Медии и комуникации", "Управление" и "Социални и културни изследвания".
Секция „Медии и комуникации" бе председателствана от проф. д-р Лилия Райчева от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и проф. Мария Джоселин Мариано от Университета на Изтока в Манила, Филипините.
 
Българските представителки изнесоха два съавторски доклада. Първият доклад „Предизвикателствата на медийната екосистема пред децата на България" е осъществен със съдействието на Научно-изследователския проект 202/20. 04. 2015 „Традиции и иновации в съвременния телевизионен политически маркетинг". Текстът е развит в три главни полета:
  1. Някои важни проблеми, отнасящи се до политиките за децата в страна с подчертано застаряващо население;
  2. Основни аспекти от динамиката на медийната система в България;
  3. Влияние на виртуалната реалност върху детската аудитория.
Докладът бе отличен като най-добър в категорията „Медии и комуникации".
Вторият доклад „Трансформации в четенето в медилизираното съвременно общество" е част от проекта „Трансформации на четенето в медиализираното общество" на Югозападния университет „Неофит Рилски". Представеният текст бе насочен към концептуализиране на последиците от медиализацията и предлага нови политики и изследователски парадигми за четенето в цифрова среда.

И двата доклада ще бъдат публикувани в реномирани международни научни издания.