БАНИ проведе сателитен симпозиум „Новости в медицината” в рамките на Първия конгрес по невросонология

БАНИ проведе сателитен симпозиум „Новости в медицината” в рамките на Първия конгрес по невросонология

БАНИ проведе сателитен симпозиум „Новости в медицината” в рамките на Първия конгрес по невросонология

Над 300 делегати от България, Австрия, Грузия, Македония, Сърбия, Русия, Швейцария, Китай и Кипър взеха участие в Първия национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие, организиран от Българската ассоциация по невросонология и мозъчъна хемодинамика (БАНМХ). Форумът се проведе на 2–4 октомври 2015 г. в столичния хотел „Маринела".

Конгресът бе открит с доклад на проф. Рюн Аслид от Швейцария - изобретател на транскраниалната доплерова сонография (TCD). Останалите лектори засегнаха три основни направления - прилагането на венозна тромболиза, критериите за прилагане на едноваскуларно лечение, поставяне на стент или осъществяване на механична екстракция на тромба, както и критериите за оперативно премахване на запушената част в артериалния съд. Доклади изнесоха проф. Курт Нидеркорн (Австрия), акад. проф. Екатерина Титянова (България), доц. Иво Петров (България), проф. Стойчев (Македония), проф. М. Михайлович (Сърбия), проф. Н. Стернич (Сърбия), проф. М. Алпаидзе (Грузия) и доц. Ирена Велчева (България).

По време на практически семинар националният координатор по програма на Европейската организация по инсулт – ESO EAST доц. Силва Андонова представи международния регистър на пациентите с инсулт SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) и необходимостта от създаването на национален регистър на инсултите. Проведоха се практически семинари за използването на мултидисциплинарен подход при редки случаи в неврологията и прилагането на специфични сестрински грижи при социално значими неврологични заболявания.
В постерните сесии по невросонология студенти по медицина от Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски" и МУ-София получиха три постерни награди. Председателят на БАНМХ акад. проф. Екатерина Титянова връчи почетна грамота на председателя на БАНИ акад. проф. Григор Велев за съществен принос в дейността на асоциацията, която отпразнува своя 10-годишен юбилей.

На конгреса бе представен Националният справочник "Българска невросонология. Кой кой е", който може да се види на интернет страницата на БАНМХ.

По време на форума бе сформирана Балканска секция по невросонология с участие на невролози от България, Сърбия, Македония и Грузия. Основната цел на това ново обединение е насочена към непрекъснато обучение и обмяна на добри практики в областта на ултразвуковата диагностика на нервната система в региона.

По традиция вече втора година стипендии за участие в Конгреса получиха четирима млади невролози от Република Македония, спонсорирани от БАНМХ и БАНИ. Българският лекарски съюз осигури една стипендия за участие във форума на Катя Казакова, лекар в неврологичното отделение на филиала на МВР болница във Варна.

В рамките на конгреса на 4 октомври се проведе сателитен симпозиум „Иновации в медицината", организиран от Българската академия на науките и изкуствата съвместно със Сръбската кралска академия на науките и изкуствата и БАНМХ. Акад. проф. Надка Бояджиева представи епигенетични механизми при епилепсия, психози, депресия, аутизъм, болестите на Паркинсон и Алцхаймер. Тя изтъкна вредното влияние на редица фактори, сред които замърсяването на околната среда и храната, стресът и тютюнопушенето, които оказват неблагоприятен ефект върху генома и отключват различни заболявания. Доц. Жоржета Бочева говори за механизмите, които позволяват прилагането на стволови клетки при лечението на злокачествени заболявания. В областта на онкологията бяха представени още три доклада. Акад. доц. Маргарита Каменова запозна аудиторията със съвременните насоки в диагнозата и прогнозата на невробластома. Тя очерта напредъка в молекулярно-генетичните и епигенетични изследвания върху невробластома, които създават нова рамка на прогнозните и предиктивни фактори, и база за провеждане на индивидуалзирана терапия. Докладът на акад. проф. Искра Христозова беше посветен на диагностиката и лечението на солидни педиатрични тумори с акцент върху тумора на Вилмс, невробластома иш хепатобластома. Акад. проф. Никола Владов говори за ранната диагностика и модерното оперативно лечение на карцинома на панкреаса, което се очертава като най-перспективно поради ниската чувствителност на този рак към химиотерапия. Доц. Иво Петров представи авангардното международно проучване CHART-1, което цели да изследва влиянието на имплантирани автоложни стволови клетки в миокарда при остър инфаркт. Първите резултати са обнадеждаващи и показват подобрение на сърдечната функция с удължаване на живота на пациентите. В проучването са включени 200 пациенти от 18 до 80-годишна възраст от болници в САЩ, Испания, Белгия, България, Сърбия и др. От българска страна в амбициозния проект участват болниците "Сити Клиник", „Токуда" и „Александровска". Очаква се резултатите да бъдат обявени в началото на 2017 г.

Акад. проф. Ивона Даскалова представи опита на ВМА-София за скрининг и ранна диагностика на метаболитни заболявания с помощта на EZ SCAN тест в рамките на 2 мин. Тя представи и iPro мониториращата система, чрез която в продължение на 2 дни непрекъснато се проследява нивото на кръвната захар при болни от диабет и това позволява да се прецизира терапията. Акад. проф. Предраг Джорджевич от Сърбия запозна участниците с някои новости при лечението на диабета при възрастни хора. В доклада си акад. проф. Боян Лозанов показа важни взаимовръзки между хипотиреоидизма, метаболитния синдром и затлъстяването. Докладът на д-р Теодора Ханджиева-Дърленска изтъкна новостите в нутригеномиката или как храните въздействат и променят човешките гени.