БАНИ прие още 23-ма изявени учени и културни деятели в редиците си

БАНИ прие още 23-ма изявени учени и културни деятели в редиците си

БАНИ прие още 23-ма изявени учени и културни деятели в редиците си

Българската академия на науките и изкуствата прие още 23-ма членове от различни области на науката и изкуството в редиците си. Есенната сесия на Общото събрание на академията се състоя на 13 ноември 2015 г. в Голямата зала на БЧК. Лично председателят на БАНИ акад. проф. д-р Григор Велев връчи дипломите на новоприетите членове. Академична степен получиха икономистът проф. д-р Димитър Димитров, математикът проф. д-р инж. Дончо Партов, хирургът проф. д-р Петър Червеняков, известният ендокринолог и имунолог от Сърбия акад. проф. д-р Предраг Джорджевич, музиковедката проф. д-р Елена Кутева-Тъпкова и писателката д-р Иванка Денева. Двама дописни членове на БАНИ бяха повишени в академична степен: най-младият професор в България, психиатърът д-р Дроздстой Стоянов и известният литературен критик Марин Кадиев. Сред новите дописни членове на БАНИ са хирургът със златни ръце доц. д-р Евгений Аструков, джазовата певица и преподавател по пеене и вокална техника в Нов български университет Камелия Тодорова, известният юрист Марин Марковски, пианистката-композитор проф. Благовеста Ангелова, писателят Георги Николов.

Сесията бе открита с изпълнения на академичен хор „Гусла". Певците по традиция изпълниха най-хубавите български химни: химна на Р България, химна на Обединена България „Шуми Марица", химна на БАНИ „Върви, народе възродени", химните на българите от Вардарска и Егейска Македония, от Източна и Беломорска Тракия, от Западните покрайнини, от Добруджа. Председателят на БАНИ акад. Григор Велев прочете Молитва за България на академията, казвана по времето когато председател на БАНИ е бил акад. проф. Богдан Филов.

Водещ на събранието бе акад. проф. д-р Витан Влахов. Главният секретар на БАНИ акад. д-р Маргарита Каменова направи информация за извършеното в различните центрове на академията според годишния план. Тя изтъкна активната дейност на Научния център по медицина с ръководител акад. проф. д-р Надка Бояджиева, който провежда периодично дискусионен лекарски форум, на който известни специалисти изнасят лекции по съвременни значими теми в медицината. Акад. Каменова припомни и широкият отзвук от симпозиума „Иновации в медицината", организиран от БАНИ, Сръбската кралска академия на науките и изкуствата, и Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика. Той се проведе на 4 октомври 2015 г. в София в рамките на Първия конгрес по невросонология. През отчетния период бяха проведении и ежемесечни срещи на Българския исторически форум, в който с известни наши историци се обсъждаха съдбовни за нашия народ исторически събития и личности. Проф. Людмил Спасов запозна аудиторията с дейността на Георги Кьосеиванов – чинистър-председател в четири български правителства. Акад. Галина Златарева посвети една среща на създаването на тайните комитети от Левски с цел да се вдигне всенародно въстание. Акад. проф. д-р Пламен Павлов изнесе лекция за светците и духовните водачи от Македония. В навечерието на 24 май се проведе кръгла маса на тема „Език свещен – Българското културно влияние – Духовен континент. Форумът бе организиран от Научния център „Медии и обществени комуникации" и Института по журналистика към БАНИ.

В областта на изкуството акад. Каменова акцентира върху голямата активност на Академичния Театър на българското слово с ръководител акад. Йордан Каменов. Екипът, в който участват актьорите Любомир Бъчваров и Богдана Вульпе и пианистът Валентин Стамов, през отчетния период е изнесъл спектакли за годишнини на Николай Лилиев, Йосиф Хербст, Георги Шейтанов. Иван Вазов, Тома Измирлиев, Петко Славейков и др. През май в рамките на „Нощта на музеите" студенти под ръководството на акад. проф. д-р Симо Лазаров съвместно с БАНИ представиха два концерта „Класика и съвременност" и „Електронни имровизации и медитации". Под егидата на БАНИ в Националния музикален театър "Стефан Македонски" се проведе Четвъртият Международен балетен конкурс за деца и юноши „Малки звезди", организиран от акад.Калина Богоева и нейната фондация.

В информацията на главния секретар бе изтъкната и обширната дейност на отделение „Гражданско общество и държавност", към който са причислени Българският граждански форум и Асоциацията на българите по света (АБС). Гражданският форум организира среща, посветена на 130-годишнината от рождението на Асен Златаров. БАНИ заедно с АБС и Световният парламент на българите организираха кръгла масса, посветена на съдбата на Западните покрайнини. Участниците изтъкнаха, че е наложително да се търсят пътища Р Сърбия да върне Западните покрайнини на Р България, тъй като по редица юридически и исторически причини Ньойският договор би трябвало да се обяви за невалиден. Бе отбелязано и широкото участие на членове на БАНИ в различни телевизионни и радио предавания, печатни издания.

БАНИ прие няколко декларации по важни събития на съвременността и на българската история. Една от тях бе във връзка със 100-годишнината от арменския геноцид, тема на която се проведе и дискусионна среща в рамките на историческия форум. В друга декларация, изпратена на 10 ноември 2015 г. до президента Росен Плевнелиев и други държавни институции декларация, Академичният съвет на БАНИ изрази несъгласието си по повод връчването на най-високото държавно отличие на Вселенския патриарх Вартоломей заради проявената от него антибългарска политика.

Участниците в есенната сесия на ОС на БАНИ гласуваха да бъде изпратена декларация до отговорните държавни институции с искане да предприемат реални стъпки за връщането на Западните покрайнини на България като условие за приемането на Р Събрия за страна-членка на ЕС. Членовете на БАНИ гласуваха също академията да се пререгистрира в съда от сдружение за частна в сдружение за обществена полза.