БАНИ, Българската лига по хипертония и болница „Токуда” проведоха Научно-практическа конференция на тема „Захарен диабет, метаболитен синдром и сърдечно-съдов риск“

БАНИ, Българската лига по хипертония и болница „Токуда” проведоха Научно-практическа конференция на тема „Захарен диабет, метаболитен синдром и сърдечно-съдов риск“

БАНИ, Българската лига по хипертония и болница „Токуда” проведоха Научно-практическа конференция на тема „Захарен диабет, метаболитен синдром и сърдечно-съдов риск“

Научният център по медицина към БАНИ, Българската лига по хипертония и столичната болница „Токуда" организираха Научно-практическа конференция на тема „Захарен диабет, метаболитен синдром и сърдечно-съдов риск". Форумът се проведе на 18 ноември 2015 г. в аулата на болница „Токуда".

Акад. проф. д-р Надка Бояджиева изнесе доклад за значението на епигенетичните нарушения в патогенезата на захарния диабет. Председателят на Българската лига по хипертония проф.Торбова представи нови изследвания за хормоналното въздействие на затлъстяването от висцерален тип върху сърдечмно-съдовата система и за развитие на метаболитен синдром и диабет. Акад. проф. д-р Боян Лозанов изнесе доклад за връзката между метаболитния синдром и диабет тип 2 и основните рискови фактори за преждевременното остаряване. Доц. д-р Борислав Георгиев от Националната кардиологична болница представи най-новите терапевтични достижения за лечение на дислипидемиите, които са основен фактор в генезата на метаболитния синдром и диабет тип 2. Д-р Лъчезар Лозанов запозна аудиторията със съвременните терапевтични алгоритми при лечението на пациенти с диабет тип 2 а д-р Гелев от болница „Токуда" описа интервенционните методи за реваскуларизация на миокарда като подчерта добрите резултати при въвеждане на стентове, излъчващи лекарства. Д-р Б. Костова и д-р Д. Горчева споделиха опита си за конкретни случаи в своята практика. Присъстващите студенти по медицина, лекари и докторанти взеха активно участие в дискусията по поставените проблеми.