БАНИ - IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Българска Академия на Науките и Изкуствата загуби един от своите най-известни членове – академик Точно Русев (1932-2018). С неговата кончина осиротя още българската култура и българското музикално изкуство, а българското общество изгуби един музикант, чиято творческа дейност изцяло беше насочена към хората, за да ги направи по-добри и по-щастливи.

Утвърждаването на академик Тончо Русев на музикалното поприще започна като отличен тромпетист, който има впечатляващи инструментални изяви в редица български симфонични и жанрови формации. Според негово признание, „ако съм прописъл песни, това е било по някакво скрито съображение на съдбата", но и от пристрастието му към хубавата българска поезия. Поради това, неговото песенно творчество е органично единство от музика и текст – факт, който обуславя популярността му.

С подчертана самокритичност, академик Тончо Русев отбелязва, че „ако изкуството ни не бъде вечно, нека вечно да бъде доброто, което то създава у човека"!

Вечна му памет!