БАНИ - Покана за Общо Събрание 2019г.

Покана за Общо Събрание 2019г.

Покана за Общо Събрание 2019г.

Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Есенната сесия на Общото събрание на БАНИ на 9 ноември 2019 г. /събота/ от 9:00 ч. в зала „София" на Българския Червен кръст, бул. „Джеймс Баучер" 76, София. Присъствието на всички академици, дописни членове, член наблюдатели и почетни членове на Академията е задължително. Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:
1. План за дейността на Академията през 2020 г.
2. Предложение за промени в Устава на БАНИ
3. Промени в състава на УС на БАНИ
4. Приемане и отпадане членове
5. Разни
 
01.10.2019 г.                                                                                                                     Председател на БАНИ:
София                                                                                                                 /Акад. проф. д-р Григор Велев/