БАНИ - Списание "Българска медицина" Том VII бр.1/2017