БАНИ - Списание "Българска медицина" Том VIII бр.1/2018