БАНИ - Списание "Българска медицина" Том VIII бр.2/2018