БАНИ - Списание "Българска медицина" Том IX бр.1/2019