БАНИ - Списание „Летописи” бр. 2 / 2018 г. в аванс