БАНИ - Научен форум Балканите днес – 25.01.2018 г.

Научен форум Балканите днес – 25.01.2018 г.

Научен форум Балканите днес – 25.01.2018 г.

На 25 януари 2018 г. председателят на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) академик проф. д-р Григор Велев изнесе лекция за неоосманизма. Модератор на събитието в рамките на БАНИ форума „Балканите днес" бе академик Стоян Райчевски.

Академик Велев се спря по-обстойно на:
• Историческа справка за Османската империя, възникнала като ислямска теократична абсолютна монархия и многонационална държава в периода между 14 и 20 век;
• Разпадане на Османската империя в периода 1908 – 1922 г., геноцидът върху поробените народи и създаване на Република Турция;
• Ислямът – приемник на раннохристиянската и юдейска религии;
• Основни компоненти на исляма, пророци, ангели, коран, ислямско право, клонове на исляма, ислямски начин на живот и религиозни практики;
• Неоосманизмът като идеология;
• Неоосманизмът – новата политическа доктрина на Турция;
• Основоположниците на неоосманизма и скъсването с умерената външна политика на Ататюрк;
• Подмяна на ценностите, създадени от модерната турска държава и желанието на членове на турската република да възстановят Османската империя. Аналогия със социалните практики на Хитлер;
• Необходимостта да се отчита опасността неоосманистка Турция да манипулира малцинствени групи в България.

Във форума взеха участие множество гости и представители на БАНИ, сред които главния секретар академик Маргарита Каменова, академик Христо Зайков, академик Атанас Куртев, академик Валентин Стамов и други.
Многобройната аудитория отчете високата работоспособност на академик Велев.

Състоя се свободна и непринудена дискусия.