БАНИ - Научен форум Балканите днес – 29.03.2018

Научен форум Балканите днес – 29.03.2018

Научен форум Балканите днес – 29.03.2018

На 29 март 2018 г. председателят на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) академик проф. д-р Григор Велев изнесе лекция на тема „История на българите от Македония" и представи том първи, книга втора от тази поредица – „Българското национално възраждане в Македония, Мизия и Тракия". Модератор на събитието в рамките на научния форум „Балканите днес" на Института по балканистика на БАНИ бе академик Стоян Райчевски.

Академик Велев се спря по-обстойно на:
• Всебългарското национално възраждане в Македониия, Мизия и Тракия;
• Отец Паисий – първият български възрожденец;
• Периоди на Българското възраждане. Ранно възраждане – от средата на ХVІІІ до началото на ХІХ век. Същинско възраждане – от началото на 20-те години на ХІХ век до 50-те години на ХІХ в. Завършване на възраждането до Освобождението на България;
• Изграждането на Българската нация;
• Структура на Българската нация;
• Формиране на българско национално съзнание;
• Борба за защита на българската национална идентичност;
• Българската православна църква по време на османското владичество - в началото на ХV век е закрита Търновската патриаршия, съдбата на Българската Охридска Архиепископия – закриване в 1767 г., ограничение за строителство на църкви и манастири;
• Българските манастири – средища за съхранение на християнството и на българската книжовна традиция;
• Борба за независима Българска църква в Мизия, Тракия и Македония. Конфронтация на българските миряни срещу гръцките духовници. Османската администрация третира българите като рум миллет. Цариградската патриаршия води асимилаторска политика;
• Католическата пропаганда в България и възникване на униятското движение;
• Защо Русия подкрепя цариградската гръцка патриаршия и е против създаването на независима Българска православна църква;
• Триумфалната победа на църковно-националната борба на българите и учредяване на независима Българска православна църква;
• Участие на българите от Македония в борбите за независима Българска православна църква;
• Цариградската посланическа конференция през 1876 – 1877г. и очертаване на Българското национално землище;
• Руско – турската освободителна война 1877 – 1878г.;
• Искане на висши български духовници руските войски да окупират и Македония. Разгръщане на четническо движение;
• Подписване на предварителния Сан Стефански мирен договор. Берлинският конгрес. Разкъсване на Българското национално землище. Борбата на българите от Македония и Кресненско – Разложкото въстание;
• Утвърждаване на влиянието на Българската екзархия в Македония. Българските църковни общини в Македония – двигател на културно- просветното движение в Македония;
• ВМРО и Илинденското въстание;
• Цариградската патриаршия обявява схизма на Българската православна църква;
• Българската екзархия след Балканската война;
• История на българската просвета по българските земи по време на Възраждането. Откриване на български училища и изграждане на мрежа от училища и гимназии в Македония и Одринска Тракия.
 
Академик Григор Велев отговори изчерпателно на зададените въпроси.

Състоя се свободна и непринудена дискусия.
ПРЕССЛУЖБА НА БАНИ
kniga2 pic