БАНИ - Шестнадесети национален симпозиум „Акад. Ташо Ташев”

Шестнадесети национален симпозиум „Акад. Ташо Ташев”

Шестнадесети национален симпозиум „Акад. Ташо Ташев”

На 14 април 2018 година се проведе „Шестнадесети национален симпозиум на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите заболявания (БСПЗСЗ) – акад. Т. Ташев". Симпозиумът се състоя в зала „Овална" на Българския Червен кръст (БЧК) в София. Той беше организиран от БСПЗСЗ, Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и БЧК. Модератор на симпозиума беше доц. Теодора Ханджиева- Дърленска, дописен член на БАНИ, председател на БСПСЗС.

БСПЗСЗ (БАСОРД според английското наименование) е основана през 1995 година по инициатива на доц. Светослав Ханджиев, който е пръв председател на сдружението. От следващата година е член на Световната асоциация за изучаване на затлъстяването, а от 1998 г. член на Европейската асоциация за проучване на затлъствяването (EASO). БАСОРД е една от 23-те държави инициатори на Миланската декларация за превенция на затлъстяването. Организира регулярно национални и международни научни прояви. Участва като партньор в международни проекти за превенция на затлъстяването.
Проф. Ф. Рибарова от Медицинския колеж „Йорданка Филаретова" представи доклад за живота и делото на академик Т. Ташев.

На симпозиума бяха изнесени 12 доклади за превенция и лечение на затлъстяването. Акцентира се върху значението на балканската диета и нейното популяризиране за провеждане на ефективна превенция на това сериозно заболяване с тежки увреждания на сърдечно-съдовата система и метаболизма.
Председателят на БАНИ акад. проф. д-р Григор Велев беше награден с грамота и избран за почетен член на БСПЗСЗ.