БАНИ - Институт за иновации - отчет

Институт за иновации - отчет

Институт за иновации - отчет

Предмет на дейност
Институтът за иновации е доброволна организация на новатори и експерти, която е насочена към търсене на решение на технологични, технически, управленчески, методологични проблеми, усъвършенстване или синтез на нови психотехники или технологии за стимулиране на персоналната креативност, изследване на процеси, свързани с търсене на иновационни решения, теоретично моделиране на креативни процеси и тяхното компютърно симулиране, теоретично моделиране на структури и процеси от гранични области на познанието, синтез на нови решения и парадигми в междудисциплинни области, като утвърждава духовните ценности на човека, противопоставяни на пиянство, наркомания, самоубийства и други.
Формите на решение на проблеми са: ноу-хау, патент, рационализация, алгоритъм, софтуерен продукт и други.
Институтът за иновации започна своята дейност на 12 октомври 2016 г.
Основни характеристики на дейността на Институт за иновации през първата половина на 2017 г.
1. Сътрудниците на Института за иновации са генерирали 30 ноу хау за решаване на национални проблеми и проблеми на малкия и среден бизнес.
2. Сътрудниците на Института за иновации са участвали в 20 семинари, които включват 17 сесии на обучение, 16 креативни сесии, 16 административни сесии, 9 изследователски сесии, 7 медитационни сесии и 2 аналитични сесии.
3. Приносите на всеки сътрудник за работата на Института за иновации се регистрира чрез точкова система.
4. Сътрудниците на Института за иновации в София и страната се информират по интернет за резултатите от миналия семинар и за програмата на следващия семинар.
5. Проведени са предварителни разговори за сътрудничество с СофТехПарк, катедра по „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" на Технически университет – София и секция „Педагогика и психология" на СУБ.
6. Предложено е сътрудничество за решаване на национални проблеми на 8 министерства.
7. Издадени са 4 оригинални книги, една от които на английски език.
Приоритетни направления
1. Институтът за иновации търси новатори за безвъзмездно генериране на идеи за решаване на проблеми:
• от национално значение,
• за развитие на малкия и средния бизнес,
• в областта на познанието.
2. Институтът за иновации търси дарители, спонсори или партньори за развитие (институции, фирми, частни лица) за осигуряване на:
• сайт на Института,
• преподаване на методи и технологии за креативно търсене на
нетрадиционни решения,
• технически средства за модерно обучение и креативна настройка,
• награждаване на новатори за техните рационални предложения,
• публикуване на резултатите от дейността на новатори от
Института за иновации.
3. Институтът за иновации активно провежда обучение в областта на методи за генериране на идеи за решаване на национални проблеми и за стимулиране на креативните способности на своите сътрудници.
4. Институтът за иновации е на разположение на новатори на междудисциплинни иновации за безвъзмездни консултации, свързани с методологията на търсене на нови решения.
5. Институтът за иновации търси сътрудничество с различни института на БАНИ за реализиране на съвместна дейност.
6. Институтът за иновации търси сътрудничество с различни организации и творчески групи с цел разширяване на обхвата на своята дейност.
07.06.2017 г. Директор на Институт за иновации:
Дописен член, проф. д-р инж. Георги Ламбаджиев
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.