Академичен съвет на БАНИ – 26.06.2017 г.

Академичен съвет на БАНИ – 26.06.2017 г.

Академичен съвет на БАНИ – 26.06.2017 г.

На 26 юни 2017 г. се състоя заседание на Академичния съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ).
Председателят на БАНИ академик проф. д-р Григор Велев откри заседанието. Главният секретар на БАНИ академик Маргарита Каменова докладва на съвета решенията на комисията по номинаци за приемане на нови членове на БАНИ и за повишение на настоящи членове. След проведените обсъждания и гласуване предложенията бяха приети с единодушие.
Академичният съвет бе запознат от академик Велев, академик Каменова, академик Румен Леонидов и дописен член Костадин Костадинов с подготовката за честването на 180 години от рождението на Васил Левски.
  • 03.07.2017 г. от 17: 00 ч. – дискусионна лекция на тема „Религиозен ли е бил и съден ли е Васил Левски?", изнесена от акад. Марин Кадиев, в град София.
  • 06.07.2017 г. от 18:00 ч. – Национална конференция на тема „Живот и дело на Васил Левски" в зала „София" на Българския червен кръст, град София. На конференцията ще участват членове на БАНИ, както и други видни учени и писатели.
  • 12.07.2017 г. от 18:00 ч. – лекция за живота и делото на Левски в Народната библиотека „Иван Вазов" в град Пловдив, изнесена от акад. Марин Кадиев.
  • 14.07.2017 г. – БАНИ ще участва в освещаването на паметника на Васил Левски във Военна Академия „Георги С. Раковски".
По предложение на академик Велев се обсъди учредяване на Комитет за честване на Георги Стойков Раковски и провеждане на конференция в тази връзка.
 
Академик Емил Янев изнесе информация за предстоящи инициативи на членове на БАНИ:
  • Творчески център „Музика и танци" съвместно с Научния център „Медии и обществени комуникации" организират конференция на 1 октомври 2017 г. по случай Международния ден на музиката и поезията. Конференцията ще се проведе на 1 окт. 2017 г. от 14:00 до 18:00 ч. в камерна зала „България".
  • На 6 септември 2017 г. в с. Победа, Ямболско, доп. чл. Васил Герлимов участва в честванията по случай Деня на Съединението. Акад. Янев предложи БАНИ да се покани официално и да връчи почетни грамоти на участниците.
Академичният съвет обсъди и издателската дейност на БАНИ.
Академик Маргарита Каменова предложи есенната сесия на Общото събрание на БАНИ да се проведе на 21 октомври 2017 г. (събота). Академичният съвет единодушно прие предложението.