Научен форум „Национална сигурност на Република България” към БАНИ

Научен форум „Национална сигурност на Република България” към БАНИ

Научен форум „Национална сигурност на Република България” към БАНИ

На 27 септември 2017 г. в Централния военен клуб в София бе проведено съвместно мероприятие по линия на форум „Национална сигурност на Република България" към Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) и на Клуб ракетни войски и артилерия „Олимпи Панов".

Модератор на събитието беше генерал Вълчо Фотев, председател на Клуб ракетни войски и артилерия „Олимпи Панов".
Участие взеха множество офицери и представители на БАНИ, сред които академик проф. д-р Григор Велев, председател на БАНИ, и дописен член о.з. полк. д-р инж. Андон Дончев, председател на форум „Национална сигурност на Република България" към институт „Национална сигурност" на БАНИ.
О.з. полк. доц. Димитър Зафиров изнесе лекция на тема „История на Въоръжените сили на България от Освобождението до наши дни". Проследени бяха отделните етапи: Българска земска войска; Българска войска; Българска народна войска; Българска народна армия и понастоящем – Българска армия. Подробно беше представена последователността в организационното изграждане на въоръжените сили чрез създаването първоначално на дружини, а в последствие и на полкове, корпуси, дивизии и армии. Паралелно с това бе разгледано участието на въоръжените ни сили във войните. Отбелязан бе приносът на редица исторически личности, сред които княз Александър І, Александър Дондуков-Корсаков, Рачо Петров, А. Никифоров, Михаил Савов, Радко Димитриев, Васил Кутинчев, Никола Иванов и още много други български пълководци.
Професор Божидар Попов изнесе лекция насочена към проблемите на икономическата криза и нейното отражение в нашата страна. Разгледа наличието на сноп от кризи, които взаимно се изострят в България: демографска криза; висока заболеваемост; изтичане на мозъци; недостатъчни условия за творчество и иновации; деиндустриализация; ниска производителност на труда; понижена конкурентноспособност; загуба на външни пазари. Посочи алтернативи за излизане от неблагоприятната ситуация. Спря се и на военните заплахи и състоянието на нашата армия.
Състоя се оживена дискусия.