Световният ден на музиката беше отбелязан от БАНИ

Световният ден на музиката беше отбелязан от БАНИ

Световният ден на музиката беше отбелязан от БАНИ

Послучай Световния ден на музиката – 01 октомври 2017 г. в камерна зала „България", София, Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) проведе Национална научно-практическа конференция, посветена на съвременното състояние на българското музикално изкуство. Конференцията се проведе под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова.
Тя изпрати поздравителен адрес, в който изтъкна, че българското музикално изкуство е част от световния музикален феномен, изразяващ националната ни гордост и съхранява музикалната ни идентичност. Тя вярва, че музиката помага за духовното израстване на личността и създава морални ценности – така необходими за българската младеж.

Целта на инициираното обсъждане от директора на Творчески център „Музика и танци" на БАНИ академик проф Емил Янев, заедно с Научния център „Медии и обществени комуникации", бе да се започне широка обществена дискусия за съвременната музикална среда в България.
Главният секретар на БАНИ академик доц. Маргарита Каменова даде думата на председателя на БАНИ академик проф. Григор Велев да открие конференцията. В пространното си слово академик Велев отбеляза, че България първа на Балканския полуостров е създала оперни театри и направи исторически преглед на развитието на българския музикален живот и култура от Освобождението до наши дни.
Академик Янев изнесе обстоен доклад за актуалното състояние на музикалното изкуство у нас. Посочи, че културата не е надстройка, а най-висша проява на духовността на човека, тя дава многостранен принос за развитие на държавността. Разгледа въпроси свързани с култура и субкултура, професионално и аматьорско начало, фундаментално и приложно музикално изкуство, необходимостта от засилване на междукултурния диалог на основата на значимите европейски практики и голямото музикално богатство на България. Отчете важната роля на училището и медиите за реализиране на националната културна политика, както и голямата обществена стойност на читалищата, които на места изпълняват ролята на общински културни институти. Посочи необходимостта от създаване на национален музей „Българска музикална слава".
Академик проф. Лилия Райчева в своя доклад посочи, че голяма част от звуковата среда се формира от медиите, чиято продукция е достъпна по всяко време и навсякъде, а хората са едновременно потребители и продуценти. Важна е ролята на структурите на гражданското общество, за да се постигне ефект на по-културно звучаща музикална среда.
Госпожа Светла Христова се спря на проблеми в образованието поради недостатъчните занимания на учениците с музика вследствие намаления хорариум и предложи да се създадат паралелки с разширено изучаване на музика.
В оживенте дискусии участваха множество представители на медиите и структурите на гражданското общество.
Академик проф. Петко Тодоров отбеляза, че културата е политика и е необходимо от бюджета да се отделят повече средства за култура.
Участие в конференцията взе и госпожа Розита Еленова, член на Съвета за електронни медии.
Академик проф Стоян Караиванов също посочи, че за да има музика трябва да има образование, което се прави от образовани и подготвени учители.
Участниците в конференцията бурно аплодираха последователните виртуозни изпълнения на трима млади музиканти от Софийското музикално училище, на възраст между 13 и 18 години.
Конференцията беше отразена от Българската национална телевизия и Българското национално радио.