Есенна сесия на Общото събрание на БАНИ 2017

Есенна сесия на Общото събрание на БАНИ 2017

Есенна сесия на Общото събрание на БАНИ 2017

На 28 октомври 2017г. се проведе есенната сесия на Общото събрание на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ).
Събранието бе открито и ръководено от неговия председател академик Добрин Свинаров.
Академичен хор „Гусла" с ръководител академик Валентин Бобевски изпълни „Мила Родино", „Шуми Марица", „Върви, народе възродени", „Многая Лета", „Един завет".

Академик Маргарита Каменова, главен секретар на БАНИ, прочете Молитва за България.
С едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалите членове на БАНИ.
Прочетен бе поздравителен адрес от Клуб „Ракетни войски и артилерия".
Встъпително слово произнесе председателят на БАНИ академик Григор Велев. Той очерта изтичащата година като година на устойчиво развитие на академията. Посочи добре работещите структури на БАНИ и прикани към по-системно действие конкретни други звена и техните ръководители.
Академик Искра Христозова представи новите членове на академията и повишените в звание настоящи членове, а председателят на БАНИ академик Григор Велев им връчи дипломите.
Обобщена информация за изпълнението на плана на БАНИ за изтеклия период направиха академик Маргарита Каменова и ръководителите на научни и творчески центрове на академията: академик Надка Бояджиева; академик Григор Велев; академик Йордан Каменов; академик Славчо Панделиев; академик Георги Маринов; академик Николай Тулешков; академик Николай Петров; академик Емил Янев; академик Валентин Стамов; дописен член Стоян Танев; академик Георги Фотев. Академик Ангел Джамбазовски представи дейности на Институт по кинезетерапия в Р Македония.
Председателят на БАНИ академик Григор Велев връчи медали „Петър Берон" с поздравителни адреси на академик Екатерина Титянова, на академик Захарий Кръстев и на дописен член Николай Увалиев и поздравителни адреси с плакети на юбиляри от академията.
Събранието завърши с обща снимка на присъстващите и тържествен обяд.