БАНИ - Правен форум

Правен форум

Правен форум

На 14 ноември 2017 г. се проведе Български правен форум на тема „Юристи на борба с корупцията", организиран от академик проф. Мария Славова, директор на Научен център „Правни науки и правна защита" на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ).
Участие в обсъжданията в рамките на форума заедно с академик Славова взеха председателят на БАНИ академик проф. Григор Велев, академик проф. Георги Фотев, академик проф. Огнян Стамболиев, дописен член Костадин Костадинов, представители на бизнеса и други членове на академията.
Проведоха се разисквания и по приетия на 25.10.2017 г. от Народното събрание на първо четене антикорупционен закон.