БАНИ - Творческа среща на академик Григор Велев в Сливен

Творческа среща на академик Григор Велев в Сливен

Творческа среща на академик Григор Велев в Сливен

Председателят на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) акад. проф. д-р Григор Велев на 9 ноември гостува в Сливен. Срещата, която се проведе в зала „Май" на общината, беше открита от акад. проф. дтн, дикн Николай Петров, председател на местния клон на БАНИ.
Слово за житейския път и творческото дело на госта произнесе акад. Деньо Денев. Акад. Григор Велев аргументирано изложи причините, довели до решението му да напише „История на българите от Македония" и представи съдържанието на излезлите до момента томове на своя забележителен труд, събран в десет тома.
Авторът отговори на поставените му въпроси и раздаде автографи. В срещата взе участие и Георги Вълчев, член-наблюдател на БАНИ.