БАНИ - Академик Иванка Денева с изказване на Световния парламент на българите по света

Академик Иванка Денева с изказване на Световния парламент на българите по света

Академик Иванка Денева с изказване на Световния парламент на българите по света

Акад. Иванка Денева с изказване в Осмата сесия на Световния парламент на българите по света. На нея присъстваха депутати от чужбина – 87 и от страни, сред които България, Испания, Сърбия, Германия, Румъния, Молдова, Полша, Франция, Македония и др.
Поставени и дискутираха бяха проблемите на българската общност у нас и на обитаващите различни кътчета на света наши сънародници. Съгласно устава на Асоциацията и статута на Световния парламент на българите по света, в работата му за петгодишен мандат вземат участие 250 депутати, от които 125 – представители на живеещите в България и 125 – изразяващи въжделенията и проблемите на българската диаспора по света.
Акад. д-р Иванка Денева постави в словото въпроси, засягащи битието и на двете основни български общности: на живеещите в страната ни българи и на тези в странство, сред които тревогата от лишаването на България от най-високата й ценност – с „износа" на нейния интелектуален капитал от високообразовани българи- специалисти в различни сфери. Бе откроена от нея нуждата от действия съобразно тревожната констатация от доклада на Световната банка „за упадъка и нуждата от революция в българското образование" – заради тревожния брой неграмотни хора: (53% от 15-годишните ученици в професионалните училища са „функционално неграмотни"), което поставя под съмнение възможността България да отговори адекватно на предизвикателствата на новия век и на съвременните комуникационни технологии с наличната невисока „образователна състоятелност" на гражданите си.
Според акад. Ив. Денева е необходимо единение на двете български общности, (у нас и по света, което е без алтернатива), както и за необходимостта от овладяване на родния език от подрастващите в България и извън нея – със засилване усилията на културните центрове, общностите зад граница и на българските училища . По думите ѝ решението е активност на Комисията по образование в Световния парламент на българите по света за единодействие и подпомагане на/от Министерството на образованието с експертиза, полезни предложения и конкретни действия в тази насока. „Без тях – за изграждане на образовани хора, ще липсва личностният и обществен фундамент на порива за запазване на българския характер, народопсихология, душевност и традиции – т.е., корените на българското и нацията ни", коментира Денева.
 
Ivanka Deneva pic