БАНИ - Научен форум „Национална сигурност на Република България”

Научен форум „Национална сигурност на Република България”

Научен форум „Национална сигурност на Република България”

На 15 ноември 2017 г. в Централния военен клуб в София бе проведено съвместно мероприятие по линия на форум „Национална сигурност на Република България" към Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ) и на Клуб ракетни войски и артилерия „Олимпи Панов".
Модератор на събитието беше генерал Вълчо Фотев, председател на Клуб ракетни войски и артилерия „Олимпи Панов".
Професор Евгени Гиндев изнесе доклад на тема „Кои са главните опасности и заплахи за Българската национална сигурност". Разгледани бяха аспекти на националната ни сигурност, свързани с членството в Европейския съюз и НАТО, геополитическото положение на Балканския полуостров, взаимоотношения между България и други страни, субективните фактори по управлението на армията, състоянието на Българската армия, бъдещи психо- и технологични тенденции при изграждане на армиите и др.
Допълващо изказване по лекцията направи професор Боян Чуков.
Участие във форума взеха множество офицери и представители на БАНИ, сред които и академик Григор Велев, председател на БАНИ и дописен член о.з. Андон Дончев, председател на форум „Национална сигурност на Република България" към Научен институт „Национална сигурност" на БАНИ.
Прочетена и гласувана бе Декларация представена от Клуб ракетни войски и артилерия „Олимпи Панов", Българска академия на науките и изкуствата и Родолюбиво движение „Иван Вазов".