БАНИ - Български екологичен форум – 28.02.2018

Български екологичен форум – 28.02.2018

Български екологичен форум – 28.02.2018

Тази година стартира Български екологичен форум при Българска академия на науките и изкуствата с ръководител акад. проф. д-р Николай Козарев.
Той ще изнесе лекция на тема:
Качество на околната среда – мониторинг,
статистически анализ, оценка и управление.
на 28 февруари 2018 г. /сряда/ от 18:00 ч. в зала „Овална" на Български Червен кръст, бул. „Джеймс Баучер" 76, гр. София.