Пролетна сесия на Общото събрание на БАНИ 2018 г.

Пролетна сесия на Общото събрание на БАНИ 2018 г.

Пролетна сесия на Общото събрание на БАНИ 2018 г.

На 31 март 2018 г. се проведе пролетната сесия на Общото събрание на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ).

Събранието бе открито от неговия председател акад. Добрин Свинаров и по негова препоръка след това бе ръководено от акад. Витан Влахов, член на Академичния съвет на БАНИ, поради здравословното състояние на акад. Добрин Свинаров.

Изпълнени бяха химните „Мила Родино", „Шуми Марица" и „Върви, народе възродени".
Акад. Маргарита Каменова, главен секретар на БАНИ, прочете Молитва за България, която бе последвана от песента „Многая лета" на Борис Христов.

С едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалите членове на БАНИ.
Встъпително слово произнесе председателят на БАНИ акад. Григор Велев. Той очерта постиженията и проблемите пред Академията.

Акад. Искра Христозова представи новите членове на Академията и повишените в звание настоящи членове, а председателят на БАНИ акад. Григор Велев им връчи дипломите.
Акад. Маргарита Каменова направи отчет за дейността на БАНИ през 2017 г.
Акад. Екатерина Титянова, председател на Контролната комисия, представи финансовия отчет на Академията.
Акад. Маргарита Каменова представи план на дейностите на БАНИ за 2018 г. и предложения за промени в Устава на БАНИ.

Обсъдена беше издателската дейност на Академията.
 
Председателят на БАНИ акад. Григор Велев и главният секретар на БАНИ акад. Маргарита Каменова връчиха плакети и поздравителни адреси на юбилярите от Академията.
 
Събранието завърши с обща снимка на присъстващите.