БАНИ - Кръгла маса на тема „Теория на общото икономическо равновесие"

Кръгла маса на тема „Теория на общото икономическо равновесие"

Кръгла маса на тема „Теория на общото икономическо равновесие"

На 19 декември 2018 г. /сряда/ от 17:00 ч. в зала "Овална" на БЧК ще се проведе Кръгла маса с основен докладчик д-р Красимир Марков.
 
Темата е "Теория на общото икономическо равновесие". Докладчикът ще представи кратка история на проблема и резюмета на основните трудове по темата, разгледани в историческа и смислова последователност. Ще бъдат формулирани и някои нерешени проблеми към настоящия момент.
Кръглата маса е интересна за икономисти, математици, както и за всички интересуващи от проблема.