БАНИ - Покана

Покана

Покана

Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ кани всички академици, дописни членове, член наблюдатели и почетни членове на Академията да присъстват на Общо събрание на БАНИ на 28 октомври 2017 г. /събота/ от 09:00 часа в зала „София" на „Българския червен кръст", бул. "Джеймс Баучер" 76 София. В случай, че няма кворум, събранието ще се проведе с един час по-късно от обявения. Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:
1. Церемония по връчване на дипломи на новите членове
2. Текуща информация за изпълнението на плана на БАНИ
3. Връчване на награди на членове на БАНИ
4. Връчване на плакети на юбилярите
5. Предложение за промяна в Правилника за приложение Устава на БАНИ
05.09.2017 г. Председател на БАНИ:
София /Акад. проф. д-р Григор Велев/