БАНИ - 16-ти Международен ФОРУМ-ФЕСТИВАЛ „Вселената на компютърната музика” 2017 г.

16-ти Международен ФОРУМ-ФЕСТИВАЛ „Вселената на компютърната музика” 2017 г.

16-ти Международен ФОРУМ-ФЕСТИВАЛ „Вселената на компютърната музика” 2017 г.

Департамент „Музика" към Нов български университет (НБУ) съвместно с Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ), Федерация на научно-техническите съюзи в България и ФЕМА, Съюз на българските композитори, Българско национално радио, SYNTHI AVВ studio–Tel Aviv и Gema Music организира 16-ти Международен форум-фестивал „Вселената на компютърната музика".
Той ще се проведе от 1 до 11 декември 2017 г. в НБУ – Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и компютърна звукообработка „Станислав Станчев-Стенли" – зала 511, І корпус.