БАНИ - Покана за Кръгла маса

Покана за Кръгла маса

Покана за Кръгла маса

На 23 януари 2019 г. (сряда) от 17:00 ч. в зала "Овална" на Българския Червен кръст (бул. "Джеймс Баучер" 76 , град София) ще се проведе Кръгла маса на тема "Икономическите кризи"с основен докладчик доп. чл. проф. д-р Борис Михайлов.

Кръглата маса е интересна за икономисти, математици, както и за всички интересуващи от проблема.
Тезисите на доклада: